Презентация

2017 жылдың желтоқсан айының 14 жұлдызында, магистр-оқытушы қызметін атқарушы Бугибаев Э. «Компьютерлік вирустарды құру және олардан қорғану» пәнінен 5В011100Информатикамамандығының 3 курс, Т111-15 топ студенттеріне 309А аудиторияда 13.30 – 14.20 аралығында «Реестрлік вирустарды құру әдістері»  атты  зертханалық сабақ өтті.

Зертханалық сабақта дербес компьютерлер арқылы сабақ барысын жүргізіп, мамандыққа қажетті бағдарламалармен жұмыстарын жүргізді. Болашақ маманның ИТ технологияларды меңгеруі және оны вирустардан қорғануды менгеруде жақсы әсер қалдырады.