Білім, ғылым және мәдениет бағыттары бойынша отандық және шетелдік ЖОО-мен бірге түрлі халықаралық жобаларға қатысу

 

Орындаушылар: ҒЗЖж ХҚ проректоры, факультет декандары, кафедра меңгерушілері ҒЗжҰБ