Даму стратегиясы

Жалпы мәлімет
Академиялық және басқарушылық дербестік жағдайында жұмысты жүзеге асыру бойынша жедел жоспар “Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары”:
Scroll to Top