Абайтану ғылыми –оқу орталығы (ҒОО)

Абайтану ғылыми –оқу орталығы

Абайтану ғылыми –оқу орталығы (ҒОО)

Абай Құнанбаев (1845-1904жж.)

Абайтану ғылыми оқу орталығының меңгерушісі:

Негізгі қызметтер мен міндеттер:

ҒОО негізгі қызметі мен міндеті болып:

–  СМЖ құжатнамасы талаптарының орындалуы;

– фундаментальді зерттеулер мен қолданбалы өңдеулерді жүргізу үшін

университеттің ҒОО тақырыптық жоспарын мемлекеттік тапсырыс негізінде құру.

–       ҒОО ғылыми іс –шараларының қадағалануы, ұйымдасуы, жоспарлануы, координациялануы және орталықтар мен лабораториялары университет құрамында болады;

– студенттердің ғылыми әдіс танымдарын меңгеруі үшін жағдай жасау;

– студенттерді ғылыми және техникалық міндеттердің шешімін дербес шешу құралдары мен әдістеріне және ғылыми ұжымдарда жұмыс дағдыларына үйрету;

  • студенттерді ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру әдістерімен таныстыру;
  • оқу үрдісінде ҒОО нәтижелерін белсенді пайдалану жолдарында маман даярлаудың сапасын жақсарту, ш\к ҒОО және м\б ҒОО орындалуына студенттерді кеңінен тарту;

– ағымдағы кепілдеме мен ережелердегі дер кезіндік аттестаттау сынақтарының талаптарына сәйкес АҒОО қызметкерлерінің білімін жоғарылатуын ұйымдастыру мақсатында;

– зертханалардағы іс – шараларда ағымдағы нұсқауларға сәйкес  еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

– белгіленген тәртіп бойынша университет бөлімшелерінің өз аймағында іс –шаралар ақпараттар нәтижелері туралы қызмет көрсету;

 

Құқықтары мен міндеттері

ҒОО жетекшісі мен қызметкерлерінің құқықтары:

– университеттің бөлімдері жүргізетін ғылыми-зерттеу бағыттары бойынша тақырыптық және перспективалық жоспарлармен белгілі реттікте танысу және алға қойылған міндеттері шешу үшін олардан барлық қажетті құжаттарды алып; ғылыми-зерттеу тақырыптардың жетекшілерінен, кафедра меңгерушілерінен, орталық жетекшісінен қажетті ақпараттарды сұрану және;

– ҒОО ұйымдастыру техникаларын және меншіктерін пайдалану;

– орталық қызметкерлерін белсенді жұмыстары үшін марапаттауға және тәртіптік жаупкершілікке шағыру үшін университет басшыларына ұсыныс жасау;

 

Лауазымдық жауапкершілік

Директордың алдында қызметкерлер келесідей жауапкершілікте болады:

–       осы ережеде көрсетілген басқару, ғылыми, ғылыми инновациялық іс-шаралар мен сыртқы байланыстар бойынша міндеттері мен функцияларын дер кезінде және сапалы орындамағаны үшін;

– Ғылыми, ғылыми-өндірістік және инновациялық іс-шараларды сапасыз ұйымдастырғаны, ректор мен проректорларға кешіктіріп немесе сапасыз ақпарат бергені;

-білім беру мекемесінің ғылыми және инновациялық іс-шараларындағы ГОСО бұзғаны үшін жазаланады;

– студенттермен және персоналмен этикалық қатынасты, еңбек қорғау ережелерін, техника қауіпсіздігін, коммерциялық және қызметтік құпияларды бұзғаны үшін;

– жұмыс уақытын,еңбек,қаржы,материалдық,ақпараттық және техникалық ресурстарды тиімсіз пайдаланғаны үшін;

– қаржылық және штаттық тәртіпті, еңбек ақысы туралы Ережені, ҚИПХДУ-дың Ережесін және басқада ішкі нормативті құжаттарын бұзғаны үшін.

7.4 Басқа құрылымдық бөлімдермен байланысы

7.5 Қызметкерлерді марапаттау

ҒОО мен ХБ жөніндегі проректордың және ҒОО жетекшісінің ұсыныс бойынша қызметкерлер өз функциялары мен міндеттерін дер кезінде және сапалы орындағына үшін ректордың бұйрығымен марапатталады.

7.6 Материалды-техникалық қамтамасыздандыру

ҒОО материалды-техникалық жабдықталуы СТ РК 1158-2002. талабына сай болуы тиісті.